Inspectierapport

Inspectie positief over het bestuur van de WereldKidz-scholen
Tenminste één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. Van eind december 2017 tot en met februari 2018 is dit vierjaarlijks onderzoek bij WereldKidz uitgevoerd. Op 10 WereldKidz scholen heeft er een verificatieonderzoek plaatsgevonden. “Het bestuur heeft goed in beeld hoe de kwaliteit van het onderwijs op zijn scholen is en stimuleert dat de scholen hun onderwijs blijven verbeteren. Opvallend is de manier waarop het bestuur van WereldKidz er in slaagt zijn missie 'samen leren' in de hele organisatie overtuigend te laten zien. Ook is WereldKidz een financieel gezonde organisatie.” 

Samen leren is op alle niveaus uitgewerkt
Het inspectierapport bevestigt dat het goed gaat met WereldKidz. Daar zijn we blij mee. We kunnen met gepaste trots zeggen: “We doen het samen en we doen het goed”. Dat is belangrijk voor alle kinderen binnen WereldKidz, die recht hebben op uitdagend, toekomstgericht onderwijs. 

Klik hier om het volledige rapport te kunnen lezen.