Continurooster

Continurooster, schooltijden en onderwijstijd

Wij werken met een continurooster. De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. De groepen 1 t/m 8 gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Op woensdag is dit van 8.30 uur tot 12.30 uur.
De leraren zijn de hele schooldag verantwoordelijk voor de kinderen, dus ook tijdens het eten en in de pauzes. Hierdoor is de pedagogische aanpak eenduidig. Dit zorgt voor veel rust op school.

De leerlingen eten en drinken twee keer per dag. Zij nemen dit zelf mee van huis. In de ochtend is er rond 10.00 uur tijd voor een klein hapje en een drankje En rond 12.00 uur wordt er geluncht. Na het eten gaan de kinderen 15 minuten buitenspelen.

Eten is op onze school onderwijstijd. Tijdens het eten vinden de meer ontspannende lesactiviteiten plaats. Zo wordt er bijvoorbeeld voorgelezen, geluisterd naar muziek of een inleidende instructie gehouden.
De activiteiten die tijdens het eten worden gedaan zijn beschreven in een apart document “Verantwoording eten is lestijd”.