Schoolondersteuningsprofiel

 

Schoolondersteuningsprofiel van WereldKidz Tweesprong.
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een  instrument, waarin wordt vastgelegd welke ondersteuning een school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Het schoolondersteuningsprofiel is door het cluster van WereldKidz-scholen in Maarssen samengesteld. Voor advies is het inmiddels voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Onze school hoort bij het samenwerkingsverband Passenderwijs.