Studiedagen

In verband met de schoolontwikkeling houden wij elk jaar studiedagen en studiemiddagen. De studiemomenten op de middagen hebben geen effect op de schooltijden van de leerlingen. Derhalve staan deze niet in de jaarkalender vermeld. Dat geldt wel voor de studiedagen.

De onderwerpen van de studie(mid)dagen zijn o.a.
– Doelgericht werken (rekenen/spelling)
– Meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid
– Wetenschap en techniek
– Snappet / ict / multimedia
– Rots en watertraining (seo)

De data van de studiedagen (schooljaar 2017-2018) zijn als volgt:
- woensdag 6 december 2017
- donderdag 22 februari 2018
- vrijdag 23 februari 2018
- vrijdag 18 mei 2018
-
maandag 18 juni 2018
- dinsdag 19 juni 2018

De data van de studiedagen (schooljaar 2018-2019) volgen nog.
.