Studiedagen

In verband met de schoolontwikkeling houden wij elk jaar studiedagen en studiemiddagen. De studiemomenten op de middagen hebben geen effect op de schooltijden van de leerlingen. Derhalve staan deze niet in de jaarkalender vermeld. Dat geldt wel voor de studiedagen.

De onderwerpen van de studie(mid)dagen zijn o.a.
– Doelgericht werken / EDI
– Meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid
– Wetenschap en techniek
– ICT - geletterdheid
– Rots en watertraining (seo)

De data van de studiedagen (schooljaar 2020-2021) zijn:

  • maandag 28 juni 2021
  • dinsdag 29 juni 2021
  • woensdag 30 juni 2021