Studiedagen

In verband met de schoolontwikkeling houden wij elk jaar studiedagen en studiemiddagen. De studiemomenten op de middagen hebben geen effect op de schooltijden van de leerlingen. Derhalve staan deze niet in de jaarkalender vermeld. Dat geldt wel voor de studiedagen.

De onderwerpen van de studie(mid)dagen zijn o.a.
– Doelgericht werken / EDI
– Meerbegaafdheid / hoogbegaafdheid
– Wetenschap en techniek
– ICT - geletterdheid
– Rots en watertraining (seo)

De data van de studiedagen (schooljaar 2019-2020) zijn als volgt:

  • maandag 7 oktober 2019 (locatie Duivenkamp)
  • vrijdag 11 oktober 2019 (locatie Fazantenkamp)
  • maandag 6 januari 2020
  • donderdag 20 februari 2020
  • vrijdag 21 februari 2020
  • woensdag 6 mei 2020 (meivakantie is t/m dinsdag 5 mei 2020)
  • maandag 29 juni 2020
  • dinsdag 30 juni 2020