Ouderparticipatie

Ambitie ouderbetrokkenheid

Onze school hecht veel waarde aan een goede samenwerking met ouders. Onderzoek naar ouderbetrokkenheid heeft aangetoond dat een goede samenwerking de kans van kinderen op schoolsucces aantoonbaar vergroot. Wij betrekken ouders constructief bij onze school als partners en deskundigen. Zo zijn er maandelijkse contactmomenten om samen met de ouders over de ontwikkeling van hun kind te praten.

Op dit moment zijn er al veel activiteiten gericht op ouderbetrokkenheid. Er wordt steeds gezocht naar activiteiten om ouders meer inhoudelijk te betrekken bij schoolactiviteiten. Zo organiseren we bijvoorbeeld twee maal per jaar een onderwijscafé.