Ambities

In ons schoolplan 2016-2020 is onze koers aan de hand van drie ambities uitgezet: Talentontwikkeling, 21e eeuwse vaardigheden en Ouderbetrokkenheid.

Talentengericht onderwijs

Kinderen krijgen ruimte voor het ontdekken van hun talenten door inspirerend onderwijs. Ook de omgeving heeft hierin een rol.

21st century skills ontwikkelen

Kinderen krijgen adequate begeleiding en uitdagend onderwijs, waarmee zij 21st century skills ontwikkelen.

Ouders betrekken

Ouders doen mee binnen onze organisatie op alle niveaus: dat van individuele leerling, groep, school, cluster en stichting.

Om het proces van ‘samen leren’ te stimuleren en vooral ook mogelijk te maken hebben wij er in cluster Maarssen voor gekozen de komende beleidsperiode te werken vanuit een gezamenlijk theoretisch kader bij de drie ambities van WereldKidz. Dit kader is in ons schoolplan 2016-2020 beschreven. De inhoudelijke invulling met concrete activiteiten is een proces van schoolleider en team en ouders op de eigen locatie.