Welkomstwoord

Welkomstwoord

Wereldkidz Tweesprong is een openbare basisschool met twee locaties: locatie Duivenkamp en locatie Fazantenkamp. Onze school heeft ongeveer 550 leerlingen. We werken in cluster Maarssen nauw samen met Wereldkidz Triangel, WereldKidz Bolenstein, Wereldkidz Bontenest en WereldKidz Palet. De pijlers onder ons onderwijs zijn de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en onze onderwijsarrangementen. Op alle locaties werken we met onderwijsarrangementen:

– zeer intensief arrangement

– intensief arrangement

– basisarrangement

– verdiept arrangement in 4 niveaus (plusklassen cluster Maarssen: locatie Duivenkamp en Bolenstein)

– toparrangement (locatie Duivenkamp en Bolenstein) Met onze speerpunten en ambities richten wij ons op de talentontwikkeling van kinderen, 21th Century Skills en ouderbetrokkenheid. Klik hier voor de contactmogelijkheden van onze school.