Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): drie ouder- en drie teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

De medezeggenschapsraad van onze school komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen samen met de medezeggenschapsraad van Wereldkidz Triangel.

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Anita Krause.
Hans van Breugel.
Vacature.

Oudergeleding:
Rieshie Baboeram Panday. (Interim - voorzitter).
Dorina Pospai.
Thamar van Dijk.

Het mailadres van de MR is MRTweesprong@wereldkidz.nl
Op dat adres kunt u vragen en/of opmerkingen aan de MR stellen.
Deze zullen we dan bespreken in onze vergadering en zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.
Uw mail komt terecht bij de interim - voorzitter van de MR: Rieshie Baboeram Panday. 

Vertegenwoordigers GMR 2018-2019
De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is Julia Vrolijk.
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Ruth Ubbink.

Cluster Maarssen bestaat uit Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet, Wereldkidz Triangel en Wereldkidz Tweesprong.

Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz.

Hieronder volgen notulen van de MR (vanaf september 2018)

MR-notulen van 16 oktober 2018