Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): drie ouder- en drie teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

De medezeggenschapsraad van onze school komt 6 keer per schooljaar bijeen samen met de medezeggenschapsraad van Wereldkidz Triangel.

Voor het schooljaar 2017-2018 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Anita Krause.
Annemieke Lieben.
Janna Pots.

Oudergeleding:
Cindy Terpstra-Lanning. Voorzitter.
Dorina Pospai.
Rieshie Baboeram Panday. 

Het mailadres van de MR is ..... @wereldkidz.nl (volgt nog)
Op dat adres kunt u vragen en/of opmerkingen aan de MR stellen.
Deze zullen we dan bespreken in onze vergadering en zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.
Uw mail komt terecht bij de voorzitter van de MR: Cindy Terpstra-Lanning.

Vertegenwoordigers GMR 2017-2018
De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is ...... (volgt nog).
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Ruth Ubbink.

Cluster Maarssen bestaat uit Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet, Wereldkidz Triangel en Wereldkidz Tweesprong.

Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz.

Hieronder volgen notulen van de MR (vanaf juni 2017)

MR-notulen van 7 juni 2017.pdf

Jaarverslag MR 2016_2017.pdf

MR-notulen van 19 september 2017.pdf