Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): drie ouder- en drie teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

De medezeggenschapsraad van onze school komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen samen met de medezeggenschapsraad van Wereldkidz Triangel.

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Hans van Breugel.
Miranda Drost.
Vacature.

Oudergeleding:
Rieshie Baboeram Panday. (voorzitter).
Thamar van Dijk.
Rick Cats.

Het mailadres van de MR is MRTweesprong@wereldkidz.nl
Op dat adres kunt u vragen en/of opmerkingen aan de MR stellen.
Deze zullen we dan bespreken in onze vergadering en zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.
Uw mail komt terecht bij de voorzitter van de MR: Rieshie Baboeram Panday.

Vertegenwoordigers GMR 2018-2019
De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is Julia Vrolijk.
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Rieshie Baboeram Panday.

Cluster Maarssen bestaat uit Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet, Wereldkidz Triangel en Wereldkidz Tweesprong.

Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz.

Hieronder volgen notulen van de MR (schooljaar 2018-2019)
MR-notulen van 16 oktober 2018
MR-notulen van 28 november 2018
MR-notulen van 10 januari 2019
MR-notulen van 4 maart 2019 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 15 mei 2019
MR-notulen van 4 juli 2019

Hieronder volgen notulen van de MR (schooljaar 2019-2020)
MR-notulen van 19 september 2019 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 5 november 2019 (cluster Maarssen) 
MR-notulen van 4 februari 2020 (cluster Maarssen) volgen nog