Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten zes leden (met stemrecht): drie ouder- en drie teamleden. De MR overlegt met de directie en de Stichting Rijn en Heuvelland / Wereldkidz over schoolzaken.

De medezeggenschapsraad van onze school komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen samen met de medezeggenschapsraden van Wereldkidz Triangel, Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet en Wereldkidz Bontenest.

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Hans van Breugel.
Marije Boogmans.
Vacature.

Oudergeleding:
Rieshie Baboeram Panday. (voorzitter).
Thamar van Dijk.
Rick Cats.

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:
Vacature (locatie Fazantenkamp)
Vacature (locatie Duivenkamp)
Vacature.

Oudergeleding:
Rieshie Baboeram Panday. (voorzitter).
Thamar van Dijk.
Rick Cats.

Het mailadres van de MR is MRTweesprong@wereldkidz.nl
Op dat adres kunt u vragen en/of opmerkingen aan de MR stellen.
Deze zullen we dan bespreken in onze vergadering en zoveel mogelijk proberen te beantwoorden.
Uw mail komt terecht bij de voorzitter van de MR: Rieshie Baboeram Panday.

Vertegenwoordigers GMR 2021-2022
De vertegenwoordiger van de GMR voor de leerkrachten in cluster Maarssen is ........ (vacature)
Voor de ouders is de vertegenwoordiger Rieshie Baboeram Panday.

Cluster Maarssen bestaat uit Wereldkidz Bolenstein, Wereldkidz Palet, Wereldkidz Triangel, Wereldkidz Tweesprong en Wereldkidz Bontenest.

Klik hier voor de GMR-pagina op de site van Wereldkidz.

Hieronder volgen notulen van de MR (schooljaar 2019-2020)
MR-notulen van 19 september 2019 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 5 november 2019 (cluster Maarssen) 
MR-notulen van 4 februari 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 11 juni 2020 (cluster Maarssen)

Hieronder volgen notulen van de MR (schooljaar 2020-2021)
MR-notulen van 22 september 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 13 oktober 2020 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 19 januari 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 23 maart 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 18 mei 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 15 juni 2021 (cluster Maarssen)

Hieronder volgen notulen van de MR (schooljaar 2021-2022)
MR-notulen van 21 september 2021 (cluster Maarssen)
MR-notulen van 15 november 2021 (cluster Maarssen) 
MR-notulen van 13 januari 2022 (cluster Maarssen) 
MR-notulen van 21 maart 2022 (cluster Maarssen)
MR: 10 mei 2022
MR: 23 juni 2022