Visie

De missie van WereldKidz is: ‘Kinderen begeleiden in hun eigen ontwikkeling en optimaal voorbereiden op hun toekomst door uitdagend onderwijs’. Onze gezamenlijke missie realiseren we door op alle niveaus binnen onze organisatie én met onze omgeving samen te leren. Onze visie is: WereldKidz is samen leren!