Beleid

In onze schoolgids vindt u een uitgebreide beschrijving van ons onderwijskundig concept. Een korte samenvatting van ons concept vindt u onder het kopje ‘ons onderwijs’.
We werken met een continurooster. Op 25 november 2014 heeft de Inspectie onze school bezocht en ons onderwijs als goed beoordeeld. 
De inspectie heeft van eind december 2017 tot en met februari 2018 het vierjaarlijks onderzoek bij WereldKidz uitgevoerd. Klik hier voor informatie over het inspectierapport.. 
 
Onze school hoort bij het samenwerkingsverband Passenderwijs.