BSO

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang te regelen. Het bevoegd gezag heeft een samenwerkingsovereenkomst met Eigen&Wijzer op Tweesprong Fazantenkamp

Bij BSO Wereldkidz Tweesprong Fazantenkamp worden de kinderen opgevangen in een veilige,
gezellige ruimte waarbij aandacht is voor ieder kind. Er is volop ruimte voor ontwikkeling door o.a.
uitdagende workshops/activiteiten en vrije-spelactiviteiten. De kinderen worden gestimuleerd om
hun talenten te ontdekken en de kinderen worden betrokken bij de invulling van het BSO-
programma. Er wordt gericht gekeken naar de wensen en behoeften van de kinderen van alle
leeftijden bij de BSO.

De pedagogisch medewerkers zijn ondernemend en pedagogisch deskundig. Er wordt met
Wereldkidz gestreefd naar een nauwe samenwerking gericht op doorgaande lijnen in zowel de
pedagogische aanpak als op inhoudelijke speerpunten. Pedagogisch medewerkers worden net als de
leerkrachten geschoold in Rots & Water.

Voor de vakantiedagen wordt het welbekende VakantieZotheid-activiteitenprogramma opgesteld,
inclusief leuke uitstapjes & uitstapjes (parken, speeltuinen, musea, e.d.). Tijdens de studiedagen
worden er tevens in- en outdoor-activiteiten georganiseerd. Er is daarnaast ook volop ruimte voor
vrij spel, zoals het lezen van een boekje, het maken van een schilderij, tekenen, bouwen, e.d.

Openingsdagen en -tijden:
Wij zijn tijdens de schoolweken geopend op dinsdag en donderdag van 14:00 – 18:30 uur (wij gaan
ook op maandag open bij de eerste inschrijvingen).
Tijdens de studiedagen zijn wij geopend van 8:00 tot 18:30 uur.
Tijdens de vakantiedagen bieden wij opvang aan bij Wereldkidz Palet. Wij zijn dan geopend vanaf
8:00 uur (eventueel kunt u de Vroege Start vanaf 7:30 uur aanvragen). Wij sluiten om 18:30 uur.

Meer informatie / aanvragen van een rondleiding / inschrijven?
Op de website van Eigen&Wijzer vindt u meer informatie over de BSO, de tarieven, u kunt een
rondleiding aanvragen en zich via de website inschrijven: www.eigen-en-wijzer.nl

Locatiecoördinator van de BSO-locaties bij Wereldkidz Palet, Triangel en Tweesprong Fazantenkamp:
Kevin den Otter, kevin.den.otter@eigen-en-wijzer.nl


.