BSO

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang te regelen. Het bevoegd gezag heeft een samenwerkingsovereenkomst met  Eigen&Wijzer.

Stichting Eigen&Wijzer           
Lindelaan 106
1231 CN Loosdrecht
035-5826035
www.eigen-en-wijzer.nl

.