BSO

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om de opvang te regelen. Het bevoegd gezag heeft een samenwerkingsovereenkomst met Eigen&Wijzer Kinderopvang.

Voor de kinderen van WereldKidz Tweesprong Fazantenkamp en Tweesprong Duivenkamp wordt BSO aangeboden bij WereldKidz Tweesprong Fazantenkamp.
De kinderen van Duivenkamp worden naar Fazantenkamp gebracht.


Bij BSO WereldKidz Tweesprong Fazantenkamp worden de kinderen opgevangen in een veilige,

gezellige ruimte waarbij aandacht is voor ieder kind. Er is volop ruimte voor ontwikkeling door o.a. uitdagende workshops/activiteiten en vrije-spelactiviteiten. De kinderen worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en de kinderen worden betrokken bij de invulling van het BSO-programma. Er wordt gericht gekeken naar de wensen en behoeften van de kinderen van alle leeftijden bij de BSO.


De pedagogisch medewerkers zijn ondernemend en pedagogisch deskundig. Er wordt met

WereldKidz gestreefd naar een nauwe samenwerking gericht op doorgaande lijnen in zowel de

pedagogische aanpak als op inhoudelijke speerpunten. Pedagogisch medewerkers worden net als de leerkrachten geschoold in Rots & Water.


Voor de vakantiedagen wordt het welbekende VakantieZotheid-activiteitenprogramma opgesteld, inclusief leuke uitstapjes & uitstapjes (parken, speeltuinen, musea, e.d.). Tijdens de studiedagen worden er tevens in- en outdoor-activiteiten georganiseerd. Er is daarnaast ook volop ruimte voor vrij spel, zoals het lezen van een boekje, het maken van een schilderij, tekenen, bouwen, e.d.


Openingsdagen en -tijden:

Wij zijn tijdens de schoolweken geopend op maandag, dinsdag en donderdag
van 14.00 uur  – 18.30 uur.
Tijdens de studiedagen zijn wij geopend van 8.00 uur tot 18.30 uur.

Tijdens de woensdagen (12.30 uur – 18.30 uur), vrijdagen (14.00 – 18.30 uur) en de vakantiedagen (8.00 uur – 18.30 uur)
zijn wij geopend op het Bontenest in Spechtenkamp en bieden wij daar opvang aan.

Meer informatie / aanvragen van een rondleiding / inschrijven?

Op de website van Eigen&Wijzer vindt u meer informatie over de BSO, de tarieven, u kunt een

rondleiding aanvragen en zich via de website inschrijven: www.eigen-en-wijzer.nl

Locatiecoördinator van de BSO-locaties bij Wereldkidz Palet, Triangel en Tweesprong Fazantenkamp en het Bontenest:

Chantal de Groene-Verhoef, e-mail: chantal.verhoef@eigen-en-wijzer.nl
.