Vakantierooster

Vakantierooster 2023-2024
Herfstvakantie        16 oktober 2023 - 20 oktober 2023
Kerstvakantie          25 december 2023 - 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie  19 februari 2024 - 23 februari 2024
Goede vrijdag         29 maart 2024
Tweede paasdag     1 april 2024
Meivakantie            29 april 2024 - 10 mei 2024
Pinksteren               20 mei 2024
Zomervakantie       15 juli 2024 - 23 augustus 2024

Vakantierooster 2024-2025
Herfstvakantie                 28 oktober 2024 – 1 november 2024
Kerstvakantie                   23 december 2024 – 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie           24 februari 2025 – 28 februari 2025
Goede vrijdag                  18 april 2025
Meivakantie                     21 april 2025 – 5 mei 2025
Hemelvaart                      29 mei 2025 – 30 mei 2025
Pinksteren                        9 juni 2025
Zomervakantie                21 juli 2025 – 29 augustus 2025

Verlofaanvragen buiten de vakanties om

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. De afdeling leerplicht van de gemeente Stichtse Vecht ziet er op toe dat zowel de school als de ouders zich aan de vakanties houden. Extra vrij geven mag de school alleen binnen de toegestane zogenoemde marge-uren en deze voor de kinderen vrije tijd wordt door de leerkrachten ingezet voor studiemomenten. De school kan daarom geen extra verlof toekennen voor vakanties buiten de reguliere vakanties om. Verlofaanvragen met daarbij toegevoegd een verklaring van de werkgever of arts kunnen wel in behandeling genomen worden. U kunt daarmee aantonen dat de vakantie buiten de toegestane periode noodzakelijk is.

Ook kan er een dag verlof worden aangevraagd voor huwelijk, geboorte, overlijden en ambts- of huwelijksjubilea. Voor het aanvragen van dergelijk verlof kunt u bij de administratie een formulier halen. U ontvangt dan schriftelijk een bevestiging.

Regelmatig houdt de leerplichtambtenaar van de gemeente controles op de scholen om na te gaan of er ongeoorloofd wordt verzuimd. Deze controles vinden vooral plaats vlak voor vakanties.

Een niet leerplichtige, zoals een 4-jarige, valt na inschrijving op een school niet onder de leerplichtwet. Ouders kunnen in overleg met de school afspraken maken over aan- en afwezigheid van hun kind op school.

Meer informatie is te vinden op de site van het Ministerie van Onderwijs.