Leerlingenraad

De leerlingenraad komt enkele keren bijeen met de schoolleider om over schoolzaken te praten.