Actueel

WereldKidz is expert in onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

WereldKidz is al ruim 7 jaar dé expert op het gebied van voltijds hoogbegaafden onderwijs in Maarssen. Na het succes van het toparrangement op WereldKidz Tweesprong, locatie Duivenkamp wordt het concept komend schooljaar uitgebreid naar WereldKidz Palet en WereldKidz Bolenstein. Het succes van het concept komt grotendeels door het werken met ervaren leraren, zij zijn specifiek geselecteerd, speciaal opgeleid en daarmee expert op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. 


Maar hoe is het nu eigenlijk om les te geven aan hoogbegaafde leerlingen? We gaan in gesprek met Esther, leraar van Topklas 7 op WereldKidz Tweesprong, locatie Duivenkamp. Esther staat 4 dagen in de week voor Topklas 7. Daarnaast is zij intern begeleider voor de WereldKidz Topklassen in cluster Maarssen en leider van de HB groep. Na haar studie psychologie gaf Esther lessen pedagogiek aan de universiteit voor pedagogische wetenschappen. Het onderwerp van haar lessen was hoogbegaafdheid. Ze ontwikkelde een passie voor lesgeven en besloot daarom de Pabo te gaan doen. Na haar studie zocht ze een uitdagende doelgroep om mee te werken en kwam terecht in de Topklas op WereldKidz Duivenkamp. 


“Ik vind het lesprogramma in de Topklas heel leuk. We geven de reguliere vakken in 2 dagen gecompact, topdown en in versneld tempo. Dat geeft ruimte om de andere 3 dagen aandacht te geven aan het HB-aanbod  zoals filosofie, debatteren, strategisch denken en rekenspecials HB. De leerlingen verrassen me regelmatig met hun manier van denken. We kunnen echt de diepte in gaan.”


“We kijken naar kinderen en stemmen ons onderwijsaanbod af op het kind. Er is veel aandacht voor het ‘leren leren’ en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om leraar in de Topklas te zijn heb je geduld nodig. De leerlingen zijn cognitief al heel ver, maar sociaal/emotioneel nog niet altijd even ver. Dat betekent dat ze het wel kunnen bedenken maar nog niet laten zien in gedrag. Dat vraagt geduld om uit te zoeken wat er aan de hand is. Soms weten leerlingen van onderwerpen meer dan de leraar. Ik zet dan de expertise van de kinderen in, zo groeit het niveau van de hele groep.


“In de Topklas zijn kinderen ineens onderdeel van een groep kinderen door wie ze zich begrepen voelen. Op een andere school hoorden ze er misschien niet bij maar hier wel. Tegelijkertijd zijn de kinderen in de Topklas onderdeel van de reguliere school. De klassen zijn even groot en er wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Zo gaan de  kinderen uit de Topklas naar de reguliere klas voor vakken waarvoor de de reguliere instructie nodig hebben. Daar hebben ze veel baat bij. Andersom volgen de kinderen uit de reguliere klas weer vakken in de topklas als ze partieel HB zijn. Er is veel mogelijk bij ons op school.”


Esther vindt het leuk om te leren en blijft constant in ontwikkeling. “Als topklasleraar krijg ik extra uren om lessen te ontwikkelen en word ik ondersteund door een ervaren topklasleraar. Alle Topklas leraren binnen cluster Maarssen delen hun expertise in het Topklasteam Wereldkidz-breed. We werken en leren er samen en denken met elkaar mee.”


Wilt u meer weten over het toparrangement? Voor meer informatie kunt u contact opnemen: Jantinevanderlecq@wereldkidz.nl  of jantinaverwaal@wereldkidz.nl
Media
  • Wereldkidz004