Actueel

WereldKidz sluit aan bij de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde kinderen

WereldKidz is al ruim 7 jaar dé expert op het gebied van voltijds hoogbegaafden onderwijs in Maarssen. Na het succes van het toparrangement op WereldKidz Tweesprong, locatie Duivenkamp wordt het concept komend schooljaar uitgebreid naar WereldKidz Palet en WereldKidz Bolenstein. Het onderwijs in het toparrangement sluit aan bij de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen leren op een andere manier en hebben behoefte aan uitdagend onderwijs passend bij hun niveau.


Hoe ervaren ouders het onderwijs in de Topklas? We vroegen het Suzanne, moeder van Jippe. Haar zoon was een van de eerste leerlingen in de Topklas op WereldKidz Tweesprong, locatie Duivenkamp. “Jippe kon al op jonge leeftijd heel goed praten en stelde veel vragen. Al heel jong toonde hij interesse voor abstracte dingen zoals het heelal. Omdat hij niet goed kon lezen en schrijven hebben we nooit gedacht dat hij misschien hoogbegaafdheid zou zijn. Op school had Jippe het niet makkelijk, hij gedroeg zich sociaal onhandig, bemoeide zich met alles en trok veel naar oudere mensen en kinderen toe. Achteraf bleek dat hij gewoon uitdaging nodig had. Toen uiteindelijk de juf van groep 3 adviseerde om hem te laten testen op hoogbegaafdheid, is het balletje gaan rollen. Jippe bleek hoogbegaafd te zijn.”


“Al snel merkten we dat de school waarop Jippe zat niet meer paste. Hij werd onvoldoende uitgedaagd en begeleid. Toen we hoorden over het voltijdsonderwijs voor hoogbegaafde kinderen op WereldKidz Duivenkamp was de keus snel gemaakt. In het begin was het even wennen maar Jippe werd een ander kind. De leraar die hij had was fantastisch. Jippe werd gezien! Het bleef natuurlijk Jippe, maar hij werd uitgedaagd en hij ontwikkelde zich op een andere manier. Ook had hij in de Topklas veel meer aansluiting met leeftijdsgenoten. Er was herkenning en dat heeft hem goed gedaan.”


Suzanne’s ervaring is dat de leerlingen van de Topklas krijgen wat ze nodig hebben. “Ik vind de begeleiding door de leraren erg goed. De leraren benaderen de kinderen op hun niveau. Het taalgebruik is bijvoorbeeld anders en veel volwassener.” In de Topklassen worden de reguliere lessen in compacte vorm aangeboden zodat er tijd overblijft om de diepte in te gaan. Er is veel aandacht voor ‘leren leren’, plannen en het ontwikkelen van executieve functies. Ook het ‘out of the box’ en creatieve denken wordt gestimuleerd. In vakken zoals filosofie en ontwerpen en onderzoeken (o&o) krijgen de leerlingen de uitdaging die ze nodig hebben. 


“De topklas heeft het verschil gemaakt voor mijn kind” aldus Suzanne. 


Wilt u meer weten over het toparrangement? Voor meer informatie kunt u contact opnemen: Jantinevanderlecq@wereldkidz.nl  of jantinaverwaal@wereldkiz.nl 


Media
  • Wereldkidz003